بیزینس

پرشین کاپ

تیزر تبلیغاتی پرشین کاپ – مشهد تیزر تبلیغاتی مجموعه پرشین کاپ، به سفارش فود مدیا. https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2023/02/Persian-Cup.mp4

دکتر فرید

تیزر تبلیغاتی کلینیک دندانپزشکی دکتر فرید – مشهد تیزر تبلیغاتی مجموعه دندانپزشکی دکتر فرید، یکی یاز بهترین کلینیک های دندانپزشکی مشهد https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2023/02/Dr.-Farid.mp4

کلینیک دندانپزشکی شهاب

کلینیک دندانپزشکی شهاب تیزر ، موشن گرافیک و عکاسی های تبلیغاتی جهت سوشیال مدیا و اینستاگرام کلینیک دندانپزشکی شهاب https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/کلینیک-دندانپزشکی-شهاب-3.mp4https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/کلینیک-دندانپزشکی-شهاب-1.mp4https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/کلینیک-دندانپزشکی-شهاب-2.mp4

جواهری رجب زاده

عکاسی تبلیغاتی جواهر – مشهد زیبایی جواهرات با نمایش حرفه ای آنها نمایان میگردد. در این پروژه، طراحی لوگو و عکاسی های تبلیغاتی، جهت سوشال مدیای جواهری رجب زاده انجام گرفت.

TT Car Center

تیزر تبلیغاتی مرکز خدمات خودرو تی تی – مشهد تیزر  تبلیغاتی جهت سوشیال مدیا، مرکز خدمات خودرو تی تی سنتر https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/TT.mp4

دریا دادور

تیزر تبلیغاتی دریا دادور تیزر تبلیغاتی، برند شخصی دریا دادور https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/دریا-دادور.mp4

آکادمی ایونت

تیزر تبلیغاتی آکادمی ایونت – مشهد تیزر تبلیغاتی معرفی آموزشگاه آشپزی ایونت در مشهد https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/آکادمی-ایونت.mp4

کلینیک دندانپزشکی اسمایل استودیو

کلینیک دندانپزشکی اسمایل تیزر تبلیغاتی و عکاسی های انجام شده جهت سوشیال مدیا و اینستاگرام کلینیک دندانپزشکی اسمایل استودیو https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/کلینیک-دندانپزشکی-اسمایل-استودیو-1.mp4

گالری فرش صرافیان

تیزر و عکاسی تبلیغاتی گالری فرش صرافیان – مشهد برای هر بیزینسِ موفقی با اطمینان میتوان گفت که تبلیغات صحیح هدایت کننده اصلی آن جریان موفقیت بوده است. تیزر تبلیغاتی و عکاسی های زیر جهت گالری فرش صرافیان انجام پذیرفت.  https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/فرش-صرافیان-1.mp4

خانه یاس​

تیزر و کمپین تبلیغاتی خانه یاس – مشهد گروه لوازم خانگی یاس که با برند خانه یاس شناخته میشود، جهت تبلیغات موثر، از افراد شاخص و اینفلوئنسر های فضای مجازی استفاده بهینه میکند. این تیزر تبلیغاتی به سفارش مجموعه ماتو برای این مجموعه تهیه گردیده است. https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2023/02/Yas.mp4