طراحی لوگو و عکاسی تبلیغاتی جواهر - مشهد

زیبایی جواهرات با نمایش حرفه ای آنها نمایان میگردد. در این پروژه، طراحی لوگو و عکاسی های تبلیغاتی، جهت سوشال مدیای جواهری رجب زاده انجام گرفت.