استودیو خلاق سومر

نوشته ها

مجله ارتباطات سومر
زندگی روزمره

نوشته شماره یک

 همیشه احساس میکردم باید بیشتر بنویسم. چه زمانی که کم سن و سال تر بودم، غرق در دنیاهای رویایی خود و چه اکنون که در

ادامه ...