تیزر تبلیغاتی پرشین کاپ - مشهد

تیزر تبلیغاتی مجموعه پرشین کاپ، به سفارش فود مدیا.