استودیو خلاق سومر

Categories: عکاسی

آریا اعتماد

آریا اعتماد فردوس تیزر تبلیغاتی صنعتی از لاین تولید و کارخانه ی کارتن سازی، مجموعه آریا اعتماد فردوس https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/آریا-اعتماد-فردوس.mp4

کلینیک دندانپزشکی شهاب

کلینیک دندانپزشکی شهاب تیزر ، موشن گرافیک و عکاسی های تبلیغاتی جهت سوشیال مدیا و اینستاگرام کلینیک دندانپزشکی شهاب https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/کلینیک-دندانپزشکی-شهاب-3.mp4https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/کلینیک-دندانپزشکی-شهاب-1.mp4https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/کلینیک-دندانپزشکی-شهاب-2.mp4

خانه سنگ

خانه سنگ تیزر تبلیغاتی معدن سنگ و عکاسی محیطی و معماری https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/خانه-سنگ-1.mp4

شاه لقمه

رستوران شاه لقمه تیزر های تبلیغاتی و عکاسی های انجام شده جهت سوشیال مدیا و اینستاگرام مجموعه رستوران شاه لقمه https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/شاه-لقمه-1.mp4https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/شاه-لقمه-2.mp4

کافه چورو

کافه چورو تیزر تبلیغاتی و عکاسی های انجام شده جهت سوشیال مدیا و اینستاگرام کافه چورو https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/کافه-چورو-1.mp4

گالری فرش صرافیان

گالری فرش صرافیان برای هر بیزینسِ موفقی با اطمینان میتوان گفت که تبلیغات صحیح هدایت کننده اصلی آن جریان موفقیت بوده است. تیزر تبلیغاتی و عکاسی های زیر جهت گالری فرش صرافیان انجام پذیرفت.  https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/فرش-صرافیان-1.mp4

جواهری آرشام حسین زاده

جواهری آرشام حسین زاده زیبایی جواهرات با نمایش حرفه ای آنها نمایان میگردد. در این پروژه تیزر و عکاسی های تبلیغاتی، جهت سوشال مدیای جواهری آرشام حسین زاده انجام گرفت. https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/Arsham-Hoseinzadeh.mp4https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/جواهری-آرشام-حسین-زاده-1.mp4

قنادی یزدیها

قنادی یزدیها قنادی رضا شهر یزدیها، یکی از شاخص ترین و شناخته شده ترین قنادی های شهر مشهد میباشد. در این پروژه به فراخور نام، قدمت و وسعتِ فعالیت این مجموعه، تیزر های دارای سناریو و داستان محور و عکاسی های تبلیغاتی انجام گردید.  https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/قنادی-یزدیها-3.mp4https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/قنادی-یزدیها-2.mp4https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/قنادی-یزدیها-4.mp4https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/قنادی-یزدیها-1.mp4

رستوران بلک ارکید

رستوران بلک ارکید رستوران بلک ارکید، به عنوان یکی از کیس استادی های قویِ مجموعه سومر، با استفاده از مشاوره های برندیگ، راهکار های بهینه شده، ارایه کمپین های قوی مانند منو سفید سه شنبه ها، کمپین باغ ارکیده، طراحی سیستم انحصاری بیرون بر در دوران کرونا (برای اولین بار بصورت پکیج غذای کامل) و …

رستوران بلک ارکید ادامۀ مطلب »