تیزرهای تبلیغاتی قنادی یزدیها - مشهد

قنادی رضا شهر یزدیها، یکی از شاخص ترین و شناخته شده ترین قنادی های شهر مشهد میباشد. در این پروژه به فراخور نام، قدمت و وسعتِ فعالیت این مجموعه، تیزر های تبلیغاتی به همراه سناریو و داستان محور و همچنین عکاسی های تبلیغاتی انجام گردید.