تیزر تبلیغاتی شرکت ادویه ضامن - مشهد

شرکت ادویه ضامن با سابقه ای بیش از یک قرن (تاسیس 1300) یکی از شرکت های بنام و معتبر در ضمینه تولید و بسته بندی ادویه جات میباشد. این شرکت به دلیل سیاست های کاری خویش نیازمند تهیه تیزر تبلیغاتی بدون استفاده از موزیک و آهنگ بود که این خواسته با صدا گذاری و سوندافکت های مناسب و تصویر برداری متناسب با این سبک انجام پذیرفت.