تیزر تبلیغاتی اسنپ

اسنپ یکی از شناخته شده ترین برندهای حمل و نقل درون شهری و خدمات ارزش افزوده ایران است. این تیزر تبلیغاتی به منظور پوشش طرح سلامت اسنپ در دوران کرونا اجرا گردید.