تیزر های تبلیغاتی اتوماسیون پناپ - مشهد

شرکت توسعه پروژه­های نیرو و اتوماسیون پاژ (پناپ) در سال 1395 با تفکری نوین و تجربیاتی فراوان در حوزه برق و اتوماسیون صنعتی پا به عرصه صنعت کشور نهاد.