تیزر تبلیغاتی صنایع پاژ پارس - شهرک صنعتی چناران

معرفی قوی یک مجموعه در سطح بین الملل اهمیت بالایی دارد. جهت پروژه مجموعه کارتن سازی پاژ پارس، تیزر تبلیغاتی زیر با چهار زبان فارسی، عربی، افغانی و انگلیسی در استودیو خلاق سومر تهیه و تولید گردید.