تیزر تبلیغاتی گرین تک - مشهد

کمپین جذب سرمایه گرین تک با هدف حمایت از بهترین استارت آپ های داخلی، هر ساله میزبان شمار زیادی از بهترین های این حوزه می باشد که در نهایت به خلق مسیری برای رشد و مشارکت گروهی از آنها در مجموعه گرین تک، واقع در پارک علم و فناوری مشهد می انجامد. این تیزر بخشی از تولیدات تصویری تهیه شده برای معرفی این کمپین، به سفارش مجموعه چکاد میباشد.