تیزر تبلیغاتی اکو - نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت اکو سامانه ی هوشمند خرید و جمع آوری پسماند خشک در مکان و زمان مورد نظر شماست. شما می توانید با نصب اپلیکیشن، از طریق سایت و یا حتی از طریق ارتباط تلفنی، سفارش جمع آوری پسماند داده و در پاکیزه نگهداشتن خانه و شهر خود نقش آفرینی کنید. این تیزر تبلیغاتی به سفارش گروه چکاد از مجموعه اکو جهت پخش و معرفی شرکت در نمایشگاه بینالمللی تهران تهیه گردید.