جواهری آرشام حسین زاده

زیبایی جواهرات با نمایش حرفه ای آنها نمایان میگردد. در این پروژه تیزر و عکاسی های تبلیغاتی، جهت سوشال مدیای جواهری آرشام حسین زاده انجام گرفت.