شاه لقمه

تیزر تبلیغاتی رستوران شاه لقمه – مشهد تیزر تبلیغاتی زیر بخشی از تولیدات محتوای سوشیال مدیا و اینستاگرام مجموعه رستوران شاه لقمه بود. https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2024/05/شاه-لقمه.mp4

شاه لقمه بیشتر بخوانید »