تیزر تبلیغاتی کاله - تهران

کاله یک برند شناخته شده است. تیزرهای تبلیغاتیِ زیر همراه با سناریو داستانی و کمپین های طراحی شده توسط سومر، برای این برند اجرا گردید. در کمپین چهارشنبه سوری، هدف نمایش لذت یک خانواده در یکی از زیباترین شب های سال در کنار هم و سرو پیتزا پمینای کاله بود.