رستوران بلک ارکید - مشهد

رستوران بلک ارکید، به عنوان یکی از کیس استادی های قویِ مجموعه سومر، با استفاده از مشاوره های برندیگ، راهکار های بهینه شده، ارایه کمپین های قوی مانند منو سفید سه شنبه ها، کمپین باغ ارکیده، طراحی سیستم انحصاری بیرون بر در دوران کرونا (برای اولین بار بصورت پکیج غذای کامل) و تغییر نام و رویکرد به رستوران مدیترانه ای توانست از یک مجموعه عادی، به یکی از رستوران های بنام شهر مشهد تبدیل گردد.