استودیو خلاق سومر

گروه مهندسی سایه

تیزر تبلیغاتی و عکاسی معماری، جهت معرفی یکی از ساختمان های گروه مهندسی معماری سایه