استودیو خلاق سومر

گروه ساختمانی پازل

یک مجموعه معماری و ساختمانی موفق، همیشه از تبلیغات بروز جهت شناساندن خود به مخاطبان هدف یا معرفی و فروش پروژه های ساختمانی اش بهره میبرد. تیزر تبلیغاتی زیر جهت مجموعه ساختمانی پازل تهیه گردید.