نوشته شماره یک

 همیشه احساس میکردم باید بیشتر بنویسم. چه زمانی که کم سن و سال تر بودم، غرق در دنیاهای رویایی خود و چه اکنون که در پی لحظه ای فراغت از دنیای مدرن میگردم تا به کتابها و دنیای ذهنی خودم پناه ببرم. شاید هم این انگیزه اصلی بود که باعث شد در کنار حرفه و […]

نوشته شماره یک بیشتر بخوانید »