شروع یک داستان دیجیتال

شروع یک داستانِ دیجیتال … همیشه احساس میکردم باید بنویسم. چه زمانی که کم سن و سال تر بودم و غرق در رویاهای زمان خود و چه اکنون که به دنبال لحظه ای فراغت از دنیای مدرن میگردم تا به کتابها و دنیای ذهنی خویش پناه ببرم. شاید هم این انگیزه اصلی بود که باعث …

شروع یک داستان دیجیتال ادامۀ مطلب »