استودیو خلاق سومر

استودیو خلاق سومر

گروه استودیو خلاق سومر از افرادی توانمند با تخصص های متفاوت تشکیل یافته است که میتوانند در تحلیل و ارزیابی بازار هدف، مخاطب سنجی، تدوین راهبردی متناسب با کسب و کار شما و در نهایت اجرایی سازی استراتژی ها، فضای مجازی را برای شما به فضایی جدی  در جهت رونق و افزایش بازدهی بازار شما تبدیل کند.

بهترین ها؛ همه در یک جا جمعند…

ما از تکنیک های روان شناسانه و جامعه شناسانه برای تحلیل مخاطب  وضعیت اجتماعی بازار شما استفاده کرده و به عنوان مشاور، همراه شما خواهیم بود و با سنجش و ارزیابی کارشناسی شده، شما را در مسیر پیشرفت و توسعه ی کسب و کارتان حمایت می کنیم…

تخصص اعضای تیم سومر، در حوزه ی فنی شامل ایده پرداز، کارگردان، تصویربردار، نویسنده، گرافیست، جلوه های ویژه ی بصری و گوینده است و در زمینه ی علمی، کارشناسانی در حوزه های مدیریت MBA، جامعه شناسی و پژوهشگری اجتماعی و مهندسی صنایع را در بر می گیرد که همگی در راستای موفقیت روز افزون مجموعه ی شما به کار گرفته می شود.