پروژه تولید محتوا فضای مجازی، گروه معماری پرچین

کلیپ ویدیویی از مراحل ساخت کافه بلو