پروژه تیزر نمایشگاهی، صنایع چاپ ملل

شرکت صنایع چاپ ملل در دو دوره متوالی در نمایشگاه بینالمللی تهران و مشهد شرکت کرد و برای هر دوره نمایشگاه تیزر اختصاصی خود را با ابعاد بالا، در غالب تلویزیون شهری در غرفه نمایشگاهی اش به نمایش گذاشت. در ادامه میتوانید تیزر دیگری که برای این شرکت تهیه شد را مشاهده نمایید: