پروژه تولید محتوای فضای مجازی، علیرضا تفکری

در ادامه میتوانید تیزر دیگری که برای همین مجموعه تهیه شد را مشاهده نمایید: