پروژه تیزر نمایشگاه صنایع چاپ و بسته بندی پاژ پارس

نمایشگاه بین المللی تهران

در این پروژه بنا به درخواست شرکت کارفرما، صدا گذاری تیزر با چهار زبان اصلی فارسی، انگلیسی، عربی و افغانی جهت پخش در نمایشگاههای بین المللی حوزه خلیج فارس آماده و تدوین شد. در ادامه میتوانید دوبله های دیگر این کار را مشاهده نمایید:


زبان افغانی


زبان عربی


زبان انگلیسی


زبان فارسی