تولید محتوای فضای مجازی، رستوران ایتالیایی بلک ارکید

پخت غذا عشق میخواهد.

در این پروژه با همیاری تیم رستوران محتوای خلاقانه و متفاوتی تهیه میشود . در ادامه میتوانید تعدادی دیگر از کارهای تهیه شده برای این رستوران را مشاهده نمایید:


عکاسی غذا


مدیای خلاقانه